Fizioterapija je poleg zdravil in kirurškega zdravljenja primerna zdravstvena dejavnost za bolnike s Parkinsonovo boleznijo. Z redno fizioterapijo se poveča terapevtski učinek in olajšuje ovire, ki jih povzročajo zdravila in kirurški posegi. V članku je povzeta uporaba fizioterapije za izboljšanje motorične rehabilitacije bolnikov s Parkinsonovo boleznijo z različnih vidikov, vključno z možnimi mehanizmi, rehabilitacijskimi metodami motorične funkcije, intenzivnostjo, časom zdravljenja in omejitvami fizioterapije. Physical therapy is appropriate medical care for patients with Parkinson`s disease besides drugs and surgical treatment, and it aids to progress the therapeutic effect and alleviate the obstacles caused by drugs and surgery. This article summarized the usage of physical therapy in improving the motor function rehabilitation of patients with Parkinson`s disease from different aspects, including the possible mechanisms, the rehabilitation methods of motor function, the intensity, time of treatment and the limitation of physical therapy. 7

Učinki fizioterapevtskih pristopov pri Parkinsonovi bolezni


Parkinsonova bolezen je degenerativna bolezen centralnega živčnega sistema, izraža se na ekstrapiramidalnem sistemu. V substanci nigri (pars compacta), globus pallidusu, stratiumu, locus coeruleusu in drugih predelih pride do izgube dopaminergičnih nevronov. Blokada nevrotransmiterja dopamina privede do tega, da dopaminergični in holinergični sistem nista v ravnovesju, glavne motorične klinične značilnosti pa so povišan mišični tonus (rigidnost), tresenje (tremor), počasno gibanje (akineza) ter motnje ravnotežja (posturalne motnje). Standardne metode zdravljenja parkinsonove bolezni kot sta medikamentozno zdravljenje (levodopa) in nevrokiruriški poseg (npr. globoka možganska stimulacija), blažijo simptome in znake bolezni. Vendar se tudi v primeru, ko pacient prejme najboljše medikamentozno in nevrokirurško zdravljenje, simptomi, kot sta hoja in ravnotežje, poslabšajo. Nekateri strokovnjaki so predlagali fizioterapevtsko zdravljenje kot možen način zdravljenja parkinsonove bolezni (Mak, Wong, Shen, 2017). Vendar temelji fizioterapvtska metoda zdravljenja večinoma zgolj na empiričnih rezultatih in ne na kliničnih preizkusih, ki bi to metodo zdravljenja podpirali.
Deane, Ellis in Jones (2002), so naredili sistematsko analizo šestih metod podpornega zdravljenja, v kateri niso ne dokazali, ne ovrgli učinkovitost podpornih metod zdravljenja. V zadnjih desetih letih je vedno več kliničnih raziskav, ki kažejo na učinkovitost fizioterapije pri zdravljenju parkinsonove bolezni. Raziskave kažejo, da lahko s pomočjo fizioterapije kratkoročno nekoliko izboljšamo pacientovo hitrost hoje in občutek ravnotežja. Vendar pa s pomočjo primerjave različnih rehibilitacijskih metod ni bilo moč dokazati, katera od metod učinkovito lajša simptome parkinsonove bolezni (Ramazzina, Bernazzoli, 2017 in Lauzé, Daneault, Duval, 2016). O sami učinkovitosti podpornih metod zdravljenja bo potrebno opraviti več raziskav. V članku bomo pojasnili trenutno stanje raziskav in napredek pri raziskavah o fizioterapiji kot podporni metodi zdravljenja ljudi s parkinsonovo boleznijo.

MOŽNI MEHANIZMI

Nekatere raziskave kažejo, da lahko rehabilitacija izboljša gibalne sposobnosti v vsakodnevnem življenju starejših pacientov in pacientov z degenerativnimi boleznimi, ter motorične in nemotorične težave ljudi, ki trpijo za parkinsonovo boleznijo. Raziskave Hirscha in Farleya (2002) kažejo, da lahko kombinacija izvajanja fizioterapije in učenja privede do regeneracije nekaterih degenerativnih stanj, zato sklepajo, da take vrste rehabilitacija vpliva na nevrotransmisijo dopamina in glutamata in tako pomaga uravnavati hiperekscitacijo korteksa. Fischer, Nacca, (2013), Sehm, Taubert in Conde, (2014) ter Beall, Lowe in Alberts, (2013) so preučevali plastičnost dopaminskih signalov pri štirih pacientih v zgodnjih fazah razvoja parkinsonove bolezni. Pri pacientih v začetni in zmerni fazi, ki so vadili na tekalni stezi, se je pokazala povezava med spremembami sive substance in povečano gibalno sposobnostjo. Če primerjamo intenzivno vadbo z medikamentoznim zdravljenjem, lahko intenzivna vadba sproži povezave možganskih funkcij. Fizioterapija lahko izboljša sinaptično plastičnost ter okrepi sinaptični prenos, poleg tega lahko izboljša tudi gibalno sposobnost. Lahko bi morda rekli, da je vadba, ki vpliva na možgansko plastičnost nevronska osnova rehabilitacije pacientov s parkinsonovo boleznijo (Petzinger, Fisher, McEwen 2013). Poleg tega so druge raziskave pokazale, da fizioterapija blaži kronični oksidativni stres, izboljšuje biosintezo mitohondrijev, stimulira nevrotransmiterje in sintezo nevrotrofinov (Monteiro, Cevada, Oliveira 2015), kar vse skupaj pripomore k izboljšanju nevroplastičnosti. Sprememba plastičnosti, ki spremlja fizioterapijo in podobne prakse, je pravzaprav osnovni dejavnik pri učenju motorike, vendar ostaja nejasen odgovor na vprašanje ali lahko ljudje s parkinsonovo boleznijo ponovno osvojijo ali se priučijo določenih gibalnih spretnosti. Dopaminergična zdravila izboljšajo motorične procese, vendar lahko hkrati negativno vplivajo na pacientove kognitivne procese. Pri ljudeh s parkinsonovo boleznijo pride do upada sposobnosti motoričnega učenja zaradi vpliva stratiuma na celoten avtomatizirani proces učenja. Nieuwboer, Rochester, Muncks (2009) so v raziskavi ljudi s parkinsonovo boleznijo primerjali s kontrolno skupino in ugotovili, da imajo ljudje s parkinsonovo boleznijo slabšo sposobnost učenja in gibalne sposobnosti, vendar lahko hkrati ohranijo nekatere motorične sposobnosti; s pomočjo nevrofeedback vadbe lahko njihovo sposobnost učenja izboljšamo, če pa prenos informacij odstranimo ali zamenjamo okolje, se pacientova sposobnost gibalnega učenja ponovno poslabša. Zadnje raziskave kažejo (Marinelli, Crupi, Di Rocco, 2009), da lahko fizioterapija in neinvazivna stimulacija možganov (transkranialna stimulacija z direktnim električnim tokom, transkranialna magnetna stimulacija) izboljšata učinkovitost rehabilitacije, z uravnavo ekscitiranja specifičnih delov korteksa pa izboljšamo efektivnost motoričnega učenja. Skratka, fizioterapija lahko ljudem s parkinsonovo boleznijo služi kot neke vrste podporna metoda zdravljenja, v okviru klinične prakse pa moramo premisliti intenzivnost vadbe, njeno specifičnost in težavnost.

METODA ZDRAVLJENAJA MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI

Rehabilitacijska metoda ima pomembno vlogo pri izboljšanju motoričnih sposobnosti bolnikov s parkinsonovo boleznijo in zajema fizioterapijo (raztezne vaje, vadbe za mišično moč, ravnotežje in telesno držo), delovno terapijo, vadbo hoje. Krepilna vadba lahko, na primer, poveča mišično moč in izboljša gibalno sposobnost (Corcos, Robichaud, David 2013). Raztezna vadba omili mišično kontrakcijo, pomaga tudi pri bolnikovi telesni drži. Vaje za ravnotežje izboljšajo zmožnost nadzorovanja telesne drže. Bolnikom s parkinsonovo boleznijo služi vodena vadba kot neke vrste specifična terapevtska metoda, ki obnovi proizvajanje internih signalov. Eksterna vodena stimulacija spodbuja obnovo motoričnih sposobnosti, še posebej pri ritmičnem vodenju hoje. Studer, Maestri, Clerici (2017) so v raziskavah pokazali, da vadba izboljša sposobnost hoje, vendar je učinek rehabilitacije kratkotrajen, kar je verjetno povezano tudi z znižano kognitivno sposobnostjo bolnikov s parkinsonovo boleznijo. S pomočjo združene ocenjevalne lestvice za parkinsonovo bolezen in vprašalnika lahko kvantificiramo stopnjo prizadetosti bolnikov s parkinsonovo boleznijo ter kvaliteto njihovega življenja. Pokazali so, da lahko glasbena, plesna in športna terapija izboljšajo zmožnost nadzorovanja telesne drže ter znižajo nevarnost padca (Li, Harmer, Fitzgerald 2012 in Kwok, Choi, Chan, 2016).
Ali je bolj primeren singularen ali pluralen pristop k rehabilitaciji? Nekateri strokovnjaki predlagajo kombinirano rehabilitacijsko zdravljenje, ki vključuje fizioterapijo, delovno, govorno ter kognitivo terapijo, vendar zaenkrat še niso natančno znane vse prednosti in slabosti teh terapevtskih pristopov. Raziskave, ki so jih opravili Monticone, Ambrosini in Laurini (2015) kažejo, da je kombiniran rehabilitacijski pristop pri hospitaliziranih bolnikih s parkinsonovo boleznijo učinkovit. Pri hospitaliziranih parkinsonovih bolnikih so preučevali rehabilitacijske terapije kot so intenzivno interventna metoda, medicinsko podprta funkcionalna vadba in posturalna vadba. Progresivno napredujoča stopnja prizadetosti se razlikuje od posameznika do posameznika, zato je potrebno pri odločitvi za vrsto rehabilitacije vzeti v obzir stopnjo prizadetosti in stopnjo razvoja bolezni pri posameznem bolniku. Rehabilitacija mora biti podrejena bolnikovim potrebam. Na podlagi bolnikove stopnje prizadetosti lahko določimo primerno vrsto rehabilitacijske terapije. Pojavljajo se nekatere nove rehabilitacijske metode kot so predstavljanje gibanja (motor imagery), opazovanje gibanja (action observation treatment), virtualna resničnost (virtual reality), rehabilitacijski robot (rehabilitative robot), vadba s pomočjo računalniških iger (game training) in druge. Predstavljanje gibanja in opazovanje gibanja sta terapevtski metodi, ki pri rehabilitacijskem procesu bolnikov s parkinsonovo boleznijo veliko obetata. Predstavljanje gibanja pomaga izboljšati bolnikovo propricepcijo ter s tem izboljša bolnikove motorične funkcije. Opazovanje gibanja temelji na aktivaciji sistema zrcalnih nevronov, kar vključuje opazovanje različnih gibov in ponavljanje opazovanih gibov. Obe terapevtski metodi spodbujata bolnikove motorične funkcije. S pomočjo notranje reprezentacije bolnik posnema gibanje, ki si jih predstavlja ali opazuje. S tem lahko spodbudimo bolnikovo sposobnost učenja novih nalog in izboljšamo bolnikove motorične funkcije (Mirelman, Maidan, Deutsch 2013). Raziskave kažejo, da imata predstavljanje gibanja ter opazovanje gibanja kot rehabilitacijski metodi pri bolnikih s parkinsonovo boleznijo svoje omejitve, vendar je njun potencial velik (Abbruzzese, Trompetto, Mori 2014).
Virtualna resničnost temelji na interakciji med posameznikom in virtualnim okoljem. Z okrepitvijo čutnih zaznav (vid, sluh, dotik) dvignemo sposobnost učenja motorike. Tehnologija nudi možnost integracije tematskih iger, primerna je za domačo uporabo ter ne predstavlja velikega stroška, poleg tega lahko poveča pacientovo vsakodnevno aktivnost. Virtualna resničnost je uporabna pri rehabilitaciji bolnikov s parkinsonovo boleznijo (Mirelman, Maidan, Deutsch 2013). Mirelman, Rochester in Reelick so v randomiziranem kliničnem preizkusu pokazali, da lahko vadba na tekalni stezi in virtualna resničnost znižata nevarnost padca zaradi izgube ravnotežja pri testnih subjektih s parkinsonovo boleznijo. Rehabilitacijski robotika je hitro razvijajoča se tehnologija. Prednost rehabilitacijskega robota je v tem, da lahko nudi bolnikom možnost intenzivne standardizirane vadbe po stopnjah (Galli, Cimolin, De Pandis 2016). Nekatere zadnje raziskave kažejo, da je ta tehnologija uporabna v rehabilitacijskem procesu bolnikov s parkinsonovo boleznijo (Picelli, Tamburin in Passuello 2014). Vadba s pomočjo računalniških iger je nova metoda rehabilitacije bolnikov s parkinsonovo boleznijo. Pred kratkim je bila objavljena sistematska evalvacijska študija (Barry, Galna, Rochester 2014) v kateri so preučevali varnost, izvedljivost ter učinkovitost vadbe s pomočjo računalniških iger. Rezultati so pokazali, da so se gibalni simptomi testnih subjektov s parkinsonovo boleznijo (še posebej motnja ravnotežje) izboljšali. Čeprav je izvedljivost vadbe s pomočjo računalniških iger pri bolnikih s parkinsonovo boleznijo potrjena, so še nejasnosti glede varnosti in učinkovitosti. Vadbo je potrebno prilagoditi posameznikovi specifični stopnji razvoja bolezni ter na podlagi tega pripraviti program vadbe s pomočjo računalniških iger (Bonnechère, Jansen, Omelina 2016).

INTENZIVNOST IN TRAJANJE REHABILITACIJE

Evropske smernice fizioterapevtskega zdravljenja parkinsonove bolezni opredeljujejo pet bistvenih sposobnosti, ki vključujejo sposobnost telesne aktivnosti, sposobnost nadzorovanja rok, sposobnost obvladovanja ravnotežja in hoje. Glede na bolnikovo stopnjo prizadetosti ter razvoj bolezni moramo določiti cilj rehabilitacije in v skladu s tem začrtati postopek ter metode rehabilitacije gibalnih težav, s katero bomo izboljšali bolnikovo gibalno sposobnost v vsakdanjem življenju. Ker je stopnja razvoja parkinsonove bolezni pri bolnikih različna, je tudi cilj rehabilitacije za vsakega bolnika drugačen. Potrebujemo ocenjevalno metodo ali orodje, s katerim bomo bolnika natančno preiskali in pravilno določili cilj rehabilitacije ter stopnjo prizadetosti (Lamotte, Rafferty, Prodoehl 2015).
Vedno več dokazov podpira tezo, da fizioterapija pozitivno izboljša stanje bolnikov s parkinsonovo boleznijo, vendar še ni jasno, koliko časa ti pozitivni rehabilitacijski učinki trajajo. Pri veliki večini opravljenih kliničnih raziskav se pojavi težava, ker ni opravljenih adekvatnih naknadnih raziskav. Velja, da učinki fizioterapije trajajo okoli tri mesece (Ramazzina, Bernazzoli, Costantino 2017). Stopnja spremembe nevroplastičnosti je odvisna od intenzivnosti vadbe, števila ponovitev, specifičnosti in zahtevnosti vadbe. Bolniki s parkinsonovo boleznijo potrebujejo dalj časa za učenje in avtonomno nadzorovanje gibalnih sposobnosti. Frazzita, Bertotti in Uccellini so v raziskavi pokazali, da lahko pozitivni učinki intenzivne fizioterapije (dvakrat na dan, petkrat na teden, štiri tedne) trajajo dvanajst mesecev. Istočasno se pri bolniku zmanjša potreba po levodopi, kar kaže na to, da je intenzivnost fizioterapevtske vadbe pomemben dejavnik pri sami učinkovitosti fizioterapije in lahko vpliva na naraven napredek izboljšanja motnje motoričnih sposobnosti pri bolnikih s parkinsonovo boleznijo. Corcos, Robichaud in David so v raziskavi pokazali, da lahko progresivna vadba proti uporu pozitivno vpliva na bolnikovo oceno na združeni ocenjevalni lestvici za parkinsonovo bolezen, pozitivni učinki rehabilitacije pa lahko trajajo dve leti. Poleg intenzivnosti je pomembna tudi frekventnost terapij, ki vpliva na učinkovitost rehabilitacije in trajanje pozitivnih učinkov. V nekaterih raziskavah (Flach, Jaegers, Krieger 2017) so bolniki s parkinsonovo boleznijo opravljali vadbo na tekalni stezi (deset vadb po 45 minut, nizkofrekvenčna vadba se je izvajala dvakrat na teden, srednje frekvenčna vadba trikrat na teden, visoko frekvenčna vadba pa petkrat na teden), pri čemer se je izkazalo, da sta najbolj učinkoviti nizko in srednje frekvenčna vadba, pozitivni učinki pa lahko trajajo do 24 mesecev. Rezultati kažejo, da frekventnost vadbe vpliva na kratko oziroma dolgotrajnost pozitivnih učinkov kot so stopnja telesne utrujenosti ter interval med ponovno potrebo po rehabilitaciji.

OMEJITVE FIZIOTERAPIJE

Ko oblikujemo načrt fizioterapije za bolnika s parkinsonovo boleznijo, moramo premisliti različne dejavnike, ki bi lahko vplivali na rehabilitacijo. Pri motorični vadbi gre za proces ponovnega učenja, ki mora biti prilagojeno bolnikovim potrebam. Praktična in ponavljajoča se vadba lahko izboljša bolnikove motorične in gibalne sposobnosti. Terapija ponovnega učenja je učinkovita, vendar je seveda pri bolnikih s parkinsonovo boleznijo v primerjavi s kontrolno skupino težavnejša (Biundo, Weis, Fiorenzato 2017). Mehanizmi implicitnega ter eksplicitnega učenja pri bolnikih s parkinsonovo boleznijo imajo svoje omejitve, na primer stopnjo bolnikove motorične in kognitivne prizadetosti (Biundo, Weis, Abbruzzese 2017). V procesu fizioterapevtske rehabilitacije lahko metoda nevro feedback učenja pomaga pri učenju avtonomnega nadzora. Vendar ima ta metoda svoje omejitve, saj se pri bolnikih s parkinsonovo boleznijo kaže visoka stopnja odvisnosti med motoričnimi sposobnostmi in okoljem, v katerem se bolnik nahaja. Pomemben dejavnik pri učinkovitosti rehabilitacije je tudi bolnikova kognitivna sposobnost. Kognitivno sposobnost lahko krepimo s feedback treningom (verbalno ali proprioceptivno), s treningom pozornosti (opravljanje več nalog hkrati) in spodbujevalnim (nagrajevalnim) treningom (Marinelli , Quartarone, Hallett 2017). Utrujenost pri bolnikih s parkinsonovo boleznijo lahko bistveno vpliva na njihovo vsakodnevno življenje, kot tudi na njihove gibalne sposobnosti in učinkovitost rehabilitacijske vadbe. V primeru aerobnega treninga lahko intenzivna vadba izboljša delovanje pljuč, možgansko oskrbo kisika in cirkulacijo krvi (Winward, Sackley Meek 2012). Pomembno je, da pri obravnavi pacienta upoštevamo stopnjo napredka parkinsonove bolezni in na podlagi tega določimo načrt rehabilitacije, saj se lahko s tem izognemo pretirani utrujenosti bolnika pri samem procesu rehabilitacijske vadbe.


Trening hoje. Čim bolj pravilen fiziološki vzorec hoje je opravljen v varnem okolju, saj je možnost padca zaradi naše naprave zmanjšana za 100%


Koordiniran lokomotorni trening je nova metoda obravnave v fizioterapiji, ki se je razvila iz PNF(proprio-nevro-facilitacija) koncepta. Izboljša koordinacijo, moč ter ravnotežje.

OBETI

Fizioterapija je ena izmed pomembnih metod terapije pri bolnikih s parkinsonovo boleznijo. Služi lahko kot podporna terapija medikamentoznemu zdravljenju in nevrokirurškemu posegu, različni fizioterapevtski pristopi pa imajo svoje skupne značilnosti, kot na primer, da je od gibanja in motorike odvisna plastičnost - osnovni mehanizem rehabilitacije. Bolnikom s parkinsonovo boleznijo je sicer ostala sposobnost motoričnega učenja, vendar je ta sposobnost omejena, kar je pri kliničnem zdravljenju vitalnega pomena. Vedno več raziskav kaže na to, da ima fizioterapija pozitivne učinke pri zdravljenju bolnikov s parkinsonovo boleznijo, vendar je potrebnih več raziskav o tem, kateri fizioterapevtski pristop je najboljši. Čeprav je najbolje začeti z zdravljenjem v zgodnjih fazah razvoja bolezni, pa je treba vedeti, da je parkinsonova bolezen kronično napredujoča bolezen in je treba na podlagi stopnje razvoja bolezni pri vsakem bolniku določiti načrt rehabilitacije. Fizioterapija je dobro poznana terapevtska metoda, vendar je za njeno boljšo učinkovitost pri zdravljenju parkinsonove bolezni treba opraviti še več raziskav o metodah zdravljenja, ki bodo podprte z dokazi.

Greg Mirt, fizioterapevt
Literatura
 1. Mak MK, Wong-Yu IS, Shen X et al. (2017). Long-term effects of exercise and physical therapy in people with Parkinson disease. Nat Rev Neurol 13 (11) : 689-703.
 2. Deane KH, Ellis- Hill C, Jones D et al. (2002). Systematic review of paramedical therapies for Parkinson`s disease. Mov Disord 17 (5) : 987-91.
 3. Ramazzina I, Bernazzoli B, Costantino C et al. (2017). Systematic review on strength training in Parkinson`s disease: an unsolved question. Clin Interv Aging 12 : 619-28.
 4. Lauzé M, Daneault JF, Duval C et al. (2016). The effects of physical activity in Parkinson`s disease: a review. J Parkinsons Dis 6 (4) : 685-98.
 5. Van Der Kolk N, King LA. (2013). Effects of exercise on mobility in people with Parkinson`s disease [J]. Mov Disord 28 (11) :1587-96.
 6. Ahlskog JE. (2011). Does vigorous exercise have a neuroprotective effect in Parkinson disease. Neurology 77 (3) : 288-94.
 7. Yang F, Trolle Lagerros Y, Bellocco R et al. (2015). Physical activity and risk of Parkinson`s disease in the Swedish National March Cohort. Brain 138 (2) : 269-75.
 8. Hirsch MA, Farley BG. (2009). Exercise and neuroplasticity in persons living with Parkinson`s disease. Eur J Phys Rehabil Med 45 (2) : 215-229.
 9. Fisher BE, Li Q, Nacca A et al. (2013). Treadmill exercise elevates striatal dopamine D2 receptor binding potential in patients with early Parkinson`s disease. Neuroreport 24 (10) : 509- 14.
 10. Sehm B, Taubert M, Conde V et al. (2014). Structural brain plasticity in Parkinson`s disease induced by balance training. Neurobiol Aging 35 (1) : 232-39.
 11. Beall EB, Lowe MJ, Alberts JL et al. (2013). The effect of forced-exercise therapy for Parkinson`s disease on motor cortex functional connectivity. Brain Connect 3 (2) : 190-8.
 12. Petzinger GM, Fisher BE, McEwen S et al. (2013). Exercise- enhanced neuroplasticity targeting motor and cognitive circuitry in Parkinson`s disease. Lancet Neurol 12 (7) : 716-726.
 13. Monteiro-Junior RS, Cevada T, Oliveira BR, et al. We need to move more: neurobiological hypotheses of physical exercise as a treatment for Parkinson’s disease. Med Hypotheses. 2015;85(5):537–541.
 14. Nieuwboer A, Rochester L, Muncks L et al . (2009). Motor learning in Parkinson`s disease: limitations and potential for rehabilitation. Parkinsonism and Related Disorders 15 (3) : S53- S58.
 15. Marinelli L, Crupi D, Di Rocco A et al. (2009). Learning and consolidation of visuo- motor adaptation in Parkinson`s disease. Park Relat Disord 15 (1) : 6-11.
 16. Nieuwboer A, Kwakkel G, Rochester L, et al. (2007). Cueing training in the home improves gait- related mobility in Parkinson`s disease: the RESCUE trial. J Neurol Neurosurg Psych 78 (2) : 134-40.
 17. Reis J, Fritsch B. (2011). Modulation of motor performance and motor learning by transcranial direct current stimulation. Curr Opin Neurol 24 (6) : 590-6.
 18. Moisello C, Blanco D, Fontanesi C, et al. (2015). TMS enhances retention of a motor skill in Parkinson`s disease. Brain Stimul 8 (2) : 224-30.
 19. Corcos DM, Robichaud JA, David FJ, et al. ( 2013). A two year randomized controlled trial of progressive resistance exercise for Parkinson`s disease. Mov Disord 28 (9) : 1230-40.
 20. Marchese R, Diverio M, Zucchi F, et al. (2000). The role of sensory cues in the rehabilitation of Parkinsonian patients: a comparison of two physical therapy protocols. Mov Disord 15 (5) : 879-83.
 21. De Natale ER, Paulus KS, Aiello E, et al. (2017). Dance therapy improves motor and cognitive functions in patients with Parkinson`s disease. NeuroRehabilitation 40 (1) : 141-4.
 22. Studer V, Maestri R, Clerici I, et al. (2017). Treadmill training with cues and feedback improves gait in people with more advanced Parkinson`s disease. J Parkinsons Dis 7 (4) : 729- 39.
 23. Li F, Harmer P, Fitzgerald K, et al. (2012). Tai chi and postural stability in patients with Parkinson`s disease. N Engl J Med 366 (6) : 511-19.
 24. Kwok JY, Choi KC, Chan HY. (2016). Effects of mind-body exercises on the physiological and psychosocial well- being of individuals with Parkinson`s disease: A systematic review and meta-analysis. Complement Ther Med 29 : 121-131.
 25. Monticone M, Ambrosini E, Laurini A, et al. (2015). In-patient multidisciplinary rehabilitation for Parkinson`s disease: a randomized controlled trial. Mov Disord 30 (8): 1050- 8.
Banner Kronoterm

Banner Pulz

Več revij