Področje celostne skrbi za pripadnike Slovenske vojske in njihovih družinskih članov zajema vse aktivnosti, s katerimi poskrbimo za dobrobit posameznika. S programi pomoči razvijamo aktivnosti, ki pozitivno vplivajo na učinkovitost pri delu in splošno zadovoljstvo. Gre za dejavnosti, s katerimi znižujemo raven stresnih stanj, krepimo psihofizično pripravljenost, na neobvezen in zanimiv način povezujemo pripadnike izven delovnega časa in pomagamo pri kadrovskih, finančnih in drugih vprašanjih. 2

Le zadovoljni posamezniki ustvarjajo dobro enoto


Slovensko vojsko odlikuje visoka stopnja profesionalnosti, delovanje, skladno z najvišjimi standardi in visoka stopnja pripadnosti. Poklicna vojska potrebuje poleg sodobne opreme tudi usposobljene in predvsem motivirane ljudi, ki z njo delajo. Upoštevanje teh dejstev in profesionalizacija sta prinesla s seboj tudi program celostne skrbi za pripadnike SV in njihove družinske člane (CSP). Iz leta 2007 je Zakon o službi v Slovenski vojski, ki v 7. poglavju opredeli pomoč in podporo družinam poklicnih in rezervnih pripadnikov SV. Področje celostne skrbi za pripadnike Slovenske vojske in njihovih družinskih članov zajema vse aktivnosti, s katerimi poskrbimo za dobrobit posameznika. S programi pomoči razvijamo aktivnosti, ki pozitivno vplivajo na učinkovitost pri delu in splošno zadovoljstvo. Gre za dejavnosti, s katerimi znižujemo raven stresnih stanj, krepimo psihofizično pripravljenost, na neobvezen in zanimiv način povezujemo pripadnike izven delovnega časa in pomagamo pri kadrovskih, finančnih in drugih vprašanjih. Področja pomoči zajemajo tudi vse programe, s katerimi nudimo določene storitve, ki bi jih lahko sicer sami pridobili v civilnem okolju, pa jih zaradi časa, delovnega angažiranja ali ločenosti od družine ne morejo. Poleg urejanja statusa pripadnikov obsega tudi zdravstveno, psihološko, socialno in varstveno oskrbo, pravno pomoč, versko-duhovno oskrbo, športne aktivnosti in organizirano preživljanje prostega časa ter še marsikaj drugega.
Slovenska vojska je postopno, a odločno začela izvajati program CSP. Rezultati se že kažejo v povečanem zadovoljstvu pripadnikov in njihovih družin. Naše dejavnosti obsegajo vse spodaj našteto in tudi idej za lepšo in boljšo prihodnost nam ne bo zmanjkalo. Na področju CSP aktivno sodeluje več strokovnjakov. V sklopu vojske so zaposleni izkušeni pravniki, ki lahko pravno svetujejo in pomagajo v marsikateri papirnati »zagati«. Pravniki spremljajo spremembe na normativnem področju, rešujejo zadeve s področja delovnega prava, zagotavljajo strokovno pomoč pri vodenju disciplinskih in odškodninskih postopkov.

Duhovna in psihološka oskrba

Vojaški kaplan ima za vas vedno pripravljeno toplo besedo in prijazen pogled. Svetuje glede etičnih in moralnih vprašanj, zagotavlja možnosti za izpovedovanje vere, sodeluje na vojaških praznovanjih in žalovanjih, opravlja poroke, pogrebne slovesnosti, krste in ostale verske obrede, izvaja humanitarno in karitativno delovanje, vzdržuje stike z lokalnimi duhovniki. Za vas organizira in izvaja vse vrste cerkvenih obredov, družinska srečanja. Psihologi skrbijo za mentalno zdravje, higieno pripadnic in pripadnikov SV. Izvajajo psihološko podporo pripadnikov pri usposabljanju, ob dolgih odsotnostih, velikih pritiskih, stresu in osebnostnih stiskah. Sodelujejo pri načrtovanju in spremljanju psihosocialne klime in bojne morale, sodelujejo v kadrovskih postopkih in pri službenih razgovorih. Lahko priskočijo na pomoč tudi družinskim članom ob osebnih stiskah in težavah. Vsem je vedno na voljo oddelek za psihološko dejavnost Poveljstva sil Slovenske vojske, ki je vzpostavil stalno dosegljivo telefonsko številko, na katero lahko v stiski pokličejo pripadnice in pripadniki SV in njihovi družinski člani. Psiholog, dosegljiv na tej številki, vam bo prisluhnil in po potrebi ustrezno strokovno pomagal. Najpomembnejša je CSP med odhodom pripadnikov na mednarodne operacije in misije. Ker se v SV zavedamo, da je z odhodom posameznika na mednarodno operacijo ali misijo (MOM) veliko dela in je večina vsakodnevnih aktivnosti preložena na ramena naših družin, si prizadevamo in želimo pomagati. Že kar nekaj let ob odhodu v MOM družinam razdelimo zgibanke »Če te pič, pa poklič!«. V njej so zbrane glavne informacije, ki pomagajo posameznikom poiskati morebitno pomoč ali informacijo o svojih najbližjih iz naše organizacije. V okviru dela z družinami pripadnikov na MOM izvajamo še vrsto drugih aktivnosti. Pred misijo in po njej organiziramo družinska srečanja, med misijo srečanja z videokonferencami, na kateri se družinski člani vidijo s svojimi najdražjimi in se seznanijo z njihovim delom, kolektivom, hkrati pa se pogovorijo in družijo z drugimi družinskimi člani, ki so v podobni situaciji. Z njimi delijo svoje izkušnje »življenja na daljavo« in navezujejo stike, ki pomagajo prebroditi odsotnost. Slovenska vojska se trudi tudi dnevno omogočiti pripadnikom v tujini stike z domačimi preko interneta ali telefona. Pripadniki po prihodu iz MOM pogosto ne znajo ponovno zaživeti z družino, zato veliko pozornost namenimo tudi »pomisijski« pripravi posameznika na ponovno življenje doma.

Vojakova družina

Veliko pozornosti namenjamo družini, saj se pogosto pokaže, da tudi malenkostni pozitivni prispevek delodajalca lahko naredi zakon, odnos uspešnejši. Tako za aktivno preživljanje skupnega časa organiziramo športne aktivnosti za celo družino, pare, otroke vsako sredo zvečer. Športne aktivnosti so prilagojene tako pripadnikom SV kot njihovim družinskim članom, vse pa poteka pod strokovnim vodstvom usposobljenih vaditeljev. Programa se športno udeležuje že več kot 50 mamic in očkov oziroma mož ter žena, medtem pa za otroke skrbijo veseli in zabavni animatorji. S temi športnimi aktivnostmi so poskrbeli, da družine niso ločene od pripadnika, ko izvaja aktivnosti za dobro opravljanje nalog v službi, torej za dvigovanje psihofizične pripravljenosti. S CSP so npr. v 1. brigadi SV omogočili vsem ožjim družinskim članom uporabo fitnesa v telovadnici Vojašnice Franca Rozmana Staneta.
Ker se zavedamo, da pravočasna in popolna informiranost dviguje moralo in zagotavlja smisel, poskrbimo tudi za obveščenost pripadnikov in družinskih članov. Poleg strokovnih publikacij, kot so Bilten SV, izdajamo tudi revije, ki imajo informativni značaj. Revija Slovenska vojska s svojo vsebino zajema celotno obrambno-varnostno dogajanje v RS. Natančno spremlja in dokumentira vse večje dogodke tako ministrstva kot enot SV. Piše se o strokovnih temah, novi opremi in oborožitvi, dotakne se zgodovine in obišče pripadnike na delu v tujini oziroma na mirovnih misijah. Najbolj pa se pripadnikov in družin dotaknejo revije enot, kot na primer glasilo 1. brigade SV Prvi, glasilo 72. brigade, revija Vojaške policije Častno in predano ipd. Te revije pišejo pripadniki sami. Pišejo o sebi, o svojem delu, svojih vtisih, usposabljanju, nalogah, predstavljajo se vodilni častniki, podčastniki, izjemni vojaki. Pogosto v te revije svoje mnenje napišejo tudi sami družinski člani.
Drug način informiranja je dežurna služba v poveljstvih in enotah Slovenske vojske. Dežurstvo poteka nepretrgoma, sedem dni na teden, 24 ur na dan. Delovno mesto operativnega dežurnega je v operativnem centru, kamor se stekajo vse informacije in zahteve, ki zadevajo trenutni položaj in dejavnosti poveljstev oziroma enot. To pomeni, da ima dežurna služba dostop do večine informacij o dogajanju z enotami SV na terenu in je dosegljiva 24 ur.
Koristne informacije in sveže novice lahko dobite tudi preko interneta: www.slovenskavojska.si, www.postanivojak.si ali www.mors.si .
Eden od vidikov skrbi za posameznika v SV je tudi njegovo stalno usposabljanje in izobraževanje, kar posledično omogoči tudi njegovo intelektualno rast in osebno zadovoljstvo. Zato ima SV zelo veliko sposobnih, izobraženih in pametnih ljudi, ki jim je treba v sistemu dati priložnost. Zato našim pripadnikom povemo, kako zelo so pomembni za organizacijo, za ekipo, za tovariša.Humanitarnost in medsebojna pomoč naši organizaciji nista tuji. Za naše ljudi nam ni vseeno. Pogosto organiziramo akcije zbiranja pomoči. Nazadnje so v 1. brigadi SV pomagali invalidsko upokojenima pripadnikoma, ki sta zaradi prometne nesreče, stara manj kot trideset let, postala invalida. Kljub nezavidljivemu gospodarskemu stanju in dejstvu, da ju nekateri niso poznali, so z motom »Vrednota človeštva je dajati, ne jemati!« zbrali več kot 9000 evrov. Da so dosegli namen in pomagali, pove Borisova zahvala: »Najlepše pa se zahvaljujem osebi, ki je na to dobrodelno akcijo pomislila in jo tudi izpeljala. Kruta usoda me je iztrgala iz vaših vrst, vendar me niste pustili samega v tem težkem času, ki ga doživljam. Zato hvala za vso dobroto, ki mi jo nudite VSI, bivši in sedanji pripadniki 1. brigade in SV, hvala vsem in vsakemu posebej!«Ne skrbimo samo za svoje pripadnike. Več kot pripravljeni smo pomagati drugim, naravi. Spomnimo se naravne katastrofe v Železnikih, lanskoletnih septembrskih poplav. Vojaki smo prav nervozno čakali klic na pomoč. Bili smo pripravljeni. Kolikokrat vzleti dežurna posadka 15. helikopterskega bataljona SV, da rešuje v gorah, gasi požare! Vedno smo pripravljeni pomagati.
In naše želje, ideje? Želeli bi imeti vojaški vrtec, želeli bi intenzivno pomagati pripadnikom pri selitvah, omogočiti pripadnikom SV bonitete pri uporabi civilnih storitev, kot so na primer lažje pridobivanje kreditov, popusti pri nakupu opreme, vstopninah, saj ne nazadnje služimo domovini. Še veliko stvari je, ki bi se jih dalo narediti za lepši vsakdan posameznika SV.
Menim, da je celostna skrb za pripadnike in njihove družinske člane bistvenega pomena, kajti le zadovoljen posameznik je lahko dober. V SV imamo vire za izvajanje takšnih dejavnosti in aktivnosti in čas je, da jih zajamemo s polno žlico. Vse to, kar smo zapeljali, bi moralo postati del dnevnega reda celotne SV. To bi bil uspeh.

Stotnica Nina Raduha
Banner mojCuker

Banner Kronoterm

Banner Pulz

Več revij