Strokovna zdravstveno vzgojna revija

11. Januar 2019

Zdravniki želijo prevaliti krivdo za pomanjkanje določenih kadrov v svojih vrstah na ministrstvo, ki pa jim odgovarja, da so za to krivi sami

Ljubljana, 11. januar 2019 (MOREL)- Specializacije s področja ginekologije in porodništva je do julija 2017 – ko je to prevzelo ministrstvo za zdravje –, v skladu s potrebami in starostno strukturo, načrtovala Zdravniška zbornica Slovenije. Zaradi trajanja specializacij – 5 let – in predvidenega upokojevanja v letu 2019 je bilo treba nadomeščanja načrtovati vnaprej. Leta 2018 je ministrstvo za zdravje prvič določilo število specializacij za celo leto. Odločitev glede specializacij je temeljila na podatkih, ki jih določa Zakon o zdravniški službi: izražene potrebe izvajalcev, mreža javne zdravstvene službe (npr. pregled programov), podatki iz registra zdravnikov, potrebe prebivalstva (npr. čakalne dobe, obolevnost). Za mnenje glede predloga števila specializacij po posameznih specialnostih so bili zaprošeni tudi nacionalni koordinatorji. Podatke sta prispevala tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje RS in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Število mest za specializacije (tudi za ginekologijo in porodništvo) je letno določeno glede na obstoječe število specialističnih mest, predvidenih potreb v naslednjih 5–7 letih, povprečja EU-28 in zmožnosti sistema za sprejem novih specializantov (učna mesta, mentorji). Ministrstvo za zdravje stremi k določanju čim bolj stalnega, predvidljivega, uravnoteženega in stabilnega števila mest za specializacije v naslednjih letih. Ministrstvo za zdravje je v letu 2018 za celotno območje Slovenije določilo 18 specializacij iz ginekologije in porodništva. To omogoča nemoteno delo tako na primarnem nivoju zdravstvene dejavnosti kot na sekundarnem nivoju. Omenimo naj še, da bodo predvideni ukrepi za družinsko medicino veljali tudi za ginekologijo in porodništvo. Slovenija glede števila specialistov ginekologije in porodništva presega EU povprečje, in sicer za 0,18 odstotka. Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je povprečno število opredeljenih žensk na ginekološki tim (konec 2018) 5033 žensk. Podatki kažejo, da od tega števila ginekologa obišče letno 48-odstotkov opredeljenih žensk. To so sporočili iz ministrstva za zdravje. (konec)