Strokovna zdravstveno vzgojna revija

07. Julij 2019

Kompetence in aktivnosti v zdravstveni negi – pogled z drugega zornega kota (1.del)

Ljubljana, 7. julij 2019 (MOREL)- V Sindikatu delavcev v zdravstveni negi (SDZNS) smo zadovoljni, ko slišimo, da se posamezni zdravniki zavzemajo za medicinske sestre, s katerimi sodelujejo pri opravljanju svojega dela. Torej za najožje sodelavce v timu, ki pa vendarle ne morejo biti »moje, tvoje ali naše«, saj medicinske sestre nismo lastnina nikogar, smo le enakovredni člani tima zdravstvene nege (ZN) oziroma zdravstvenega tima. Dokument Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege je sprejel Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno nego, ki je posvetovalni organ Ministrstva za zdravje (MZ) in ga to tudi imenuje. Sestavljajo ga različni strokovnjaki, večina njih izhaja iz kliničnih okoljih, zato se v kakršno koli problematiziranje tega ne bomo spuščali niti ocenjevali. Verjamemo, da ni popoln, vendar se vsi, ki delamo v sistemu že vrsto let, zavedamo, da se v praksi že od leta 2008 dogaja, da se delo v zdravstveni negi deli na delokrog diplomiranih (DMS) in srednjih medicinskih sester (SMS). Resda pa se zadeve na primarnem nivoju v veliki meri niso upoštevale, saj smo vsi delali vse, a bili za to zelo različno plačani. V nekaterih bolnišnicah so to razmejitev upoštevali, ponekod ne, in tako je prihajalo do resnih anomalij, ko dopoldan SMS nekaj ni smela delati, popoldan ali ponoči pa je lahko delala vse, le plačana ni bila za to. Ponekod so zadevo delno rešili na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list št. 107/2011) in jih razvrstili na kombinirane pogodbe. Ne bomo se spuščali v zgodovino in kazali s prstom na krivca, ker za nazaj – žal - ne moremo več ničesar spremeniti. V tistem času so se dejansko zgodile velike krivice srednjim medicinskim sestram, ki jih zdaj 38.člen Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) deloma popravlja.

Vsaka zgodba ima dve plati, zato želimo v SDZNS predstaviti še drugo plat zgodbe iz pisma omenjene zdravnice in prednosti, ki jih »ta zloglasni dokument« prinaša nekaterim SMS iz posameznih skupin 38. člena prej omenjenega zakona. Za lažje razumevanje širše javnosti podajamo za primer kar iztočnico vsebine pisma oziroma omenjeno SMS.

Kaj bi lahko pridobila »njena« sestra Marija, če bi delodajalec na podlagi dokumenta Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege presodil, da opravlja dela in naloge, ki so v delokrogu DMS?

Za iztočnico predpostavimo, da ima omenjena medicinska sestra 30 let delovne dobe, kar brez vsakega dvoma pomeni bogate delovne izkušnje in znanje ter posledično kakovostno opravljeno delo s pacienti. Zagotovo se ji ne bo treba učiti, kako posneti EKG in opraviti ostale posege, ki jih opravlja že vrsto let, saj za pridobitev licence nič od tega niti ni bilo mišljeno. Bo pa v štirih letih morala pridobiti posebno/prilagojeno licenco za delo (žal MZ še ni izdalo jasnih navodil), kot jo morajo pridobiti tudi vse DMS na vsakih sedem let dela, da ohranijo svojo licenco. Vsa ta prilagojena strokovna izobraževanja bo opravila brezplačno in v delovnem času, kar je zelo ugodno, saj je večina DMS svoje izobraževanje ob delu zelo drago plačala tako v finančnem smislu kot v pogledu žrtvovanja svojega časa, dopusta in družinskega življenja. Predpostavimo, da ima omenjena SMS s 30 leti delovne dobe vseh deset možnih napredovanj, saj je bila verjetno za svoje dobro opravljeno delo ocenjena z oceno odlično ali vsaj prav dobro. Predvidevamo in upamo tudi, da je po kolektivni pogodbi za zdravstveno nego, ki velja tudi za zaposlene pri koncesionarjih, uvrščena na izhodiščni plačni razred SMS s specialnimi znanji, ki je en plačni razredi višji od SMS v ambulanti. Na ta način se je v preteklih letih popravil plačni razred večini SMS v vseh zavodih, kjer so imeli posluh ter želeli izboljšati njihov status. Glede na uveljavitev 38. člena ZZDej in glede na omenjeni dokument bi lahko dotična medicinska sestra ob novi sistematizaciji njenega delovnega mesta pridobila kompetence za opravljanje del na mestu DMS s specialnimi znanji in bi posledično lahko v naslednjih desetih letih, ki jih mora še oddelati do upokojitve, pridobila še trikrat po dva plačna razreda napredovanj, kar je za razliko od SMS iz prve skupine vsekakor boljše, saj bodo le-te zaradi upokojitve v prihodnjih treh ali štirih letih prikrajšane za nadaljnja napredovanja. Pomembno pri tem je, da sploh ni potrebno meriti in preštevati, koliko posegov, takšnih ali drugačnih, naredi, saj v ambulanti družinske medicine SMS vsak dan sprejema veliko odgovornost že s tem, ko izvaja triažo in odloča, kdo lahko počaka, koga je treba sprejeti takoj, kdo naj pride naslednji dan ali čez tri, pet ali sedem dni. Da ne govorimo o tistih »pogumnih« SMS, ki opravijo še kaj dela, ki je sicer v opisu del in nalog zdravnika, in se ne zavedajo, kakšno odgovornost pravzaprav s tem prevzemajo. (e-recepti, e-napotnice, predpisovanje MTP, spiranje sluhovoda, …)

Glede na vse našteto menimo, da obstaja najmanj dilem o tem, ali SMS v ambulanti družinske medicine prevesti ali ne. Vsaka SMS pa naj razmisli o navedenih dejstvih in si preračuna, ali s tem zgubi ali pridobi.

(se nadaljuje)