Strokovna zdravstveno vzgojna revija

29. November 2018

Četrto evropsko poročilo o zdravstvenem stanju nosečnic in novorojenčkov, izdelano v okviru projekta Euro-Peristat

Ljubljana, 29. november 2018 (MOREL)- Zdravstveno stanje nosečnic, mater in novorojenčkov so eden od ključnih kazalcev zdravja in zdravstvene oskrbe prebivalstva. Najnovejše evropsko poročilo o perinatalnem zdravju v letu 2015, ki je četrto tovrstno poročilo zapored in tretje pri katerem je sodelovala Slovenija kot članica EU (predhodno poročilo je bilo za leto 2010), pripravljeno v okviru projekta Euro-Peristat. Ustanovljen je bil z namenom, da se zberejo podatki za vse evropske države ter pripravijo v obliki, ki omogoča primerjanje rezultatov različnih nacionalnih statistik.
Stopnja umrljivosti pred oz. ob rojstvu in umrljivosti pri novorojenčkih je bila v primerjavi z letom 2010 v Evropi nižja, vendar sta se stopnja in obseg zmanjšanja močno razlikovala med državami. V Sloveniji je bila stopnja mrtvorojenosti po 28. tednu leta 2015 2,4/1000 rojenih, kar je manj kot je evropska mediana (2,7 na 1000). V Sloveniji je neonatalna umrljivost (prvih 28 dni po rojstvu) najnižja v Evropi (0,7/1000 živorojenih), medtem ko je mediana za Evropo 2,2 na 1000 živorojenih. Mediana umrljivosti dojenčkov do enega leta starosti je bila v Evropi 3,1 na 1000 živorojenih, v Sloveniji pa le 1,7 na 1000 živorojenih.

Deleži prezgodnjih porodov in novorojenčkov z nizko porodno težo se niso spremenili, obstajajo velike razlike med državami, v Sloveniji ostajata na enaki ravni, ki je nižja od evropskega povprečja. V letu 2015 je 27 odstotkov Evropejk rodilo s carskim rezom, v Sloveniji je delež 21,3 odstotka, v nekaterih državah (Islandija, Finska, Norveška in Nizozemska)  pod 18 odstotkov, v nekaterih (Italija, Madžarska, Poljska, Bolgarija, Romunija in Ciper) pa nad 35 odstotkov. V primerjavi z letom 2010 smo imeli v Sloveniji leta 2015 2,1 odstotka več porodov s carskim rezom.

V Evropi narašča starost mater ob rojstvu. Na splošno se je med letoma 2010 in 2015 odstotek mater, starih 35 let ali več, povečal za 16 odstotkov, največ na Cipru, na Madžarskem, Češkem in Portugalskem. V Sloveniji smo imeli leta 2015 18,7 odstotka porodnic starejših od 35 let (in odstotek se stalno povečuje). Nosečnost v najstniških letih je v Evropi vse manj običajna; v 21 državah je bilo ob rojstvu otroka manj kot 3 odstotke žensk mlajših od 20 let. Ta odstotek je v nekaj državah presegel 6 odstotkov, in sicer na Slovaškem, Madžarskem, v Romuniji in Bolgariji. Debelost v nosečnosti narašča, a je ne beležijo vsi (podatke je imelo le 12 od 31 držav, ki sodelujejo v Euro-Peristatu). V Sloveniji je bilo leta 2015 9,6 odstotka nosečnic z indeksom telesne mase nad 30. Kajenje v nosečnosti upada, leta 2015 je bilo v 19 evropskih državah, ki zagotavljamo podatek o kajenju med nosečnostjo, za 13 odstotkov nižji kot v letu 2010 (V Sloveniji se je znižal iz 11,0 na 9,5 odstotka). (konec)